Technické peny

Technické peny sa využívajú na balenie ako výplne do krabíc a kartónov, dištančné elementy, antistatické peny na baliace účely v elektrotechnickom priemysle, peny na znižovanie hluku v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, peny na tesnenie, izolácie, ochranné proti vibrácii, ochrana káblov, protislnečná ochrana a komponenty používané vo vnútri dverí auta.