Kontakt

Prevádzka Košice

Kováčska 63, 040 01 Košice

   Tel.: 055/6 222 125
   Mobil: 0918 404 643
   Fax: 055/6 222 111
   E-mail: bark@bark.sk, barkke@bark.sk

(VÚC Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina)

Obchodníci: 

Peter Štegena, Igor Hildebrand

Predajcovia:

Silvia Števulová

Otvorené:

v pracovných dňoch 8,00-16,30 hod.

Pravidelné rozvozy:

V pracovných dňoch do 24 hodín Remaxom po celom Slovensku

 

Prevádzka Bratislava

Nobelova 3/a - OD Nobelka, 831 02 Bratislava

   Tel.: 02/4445 41 61, 4445 32 65,
   Fax: 02/4445 36 04
   E-mail: vlcek@bark.sk, jakubik@bark.sk

(VÚC Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín)

Výkonný riaditeľ:

Marian Vlček, Mobil: 0911/228 745

Obchodníci:

Igor Jakubík

Predajcovia:

Vanda Máhrová, Matej Sloboda

Otvorené:

v pracovných dňoch 8,00-16,30 hod.

Pravidelné rozvozy:

v pracovných dňoch do 24 hodín Top Trans po celom Slovensku

BARK s.r.o.

Vedenie spoločnosti: konateľ Anna Brixová

   E-mail: a.brixova@bark.sk
   Sídlo: Clementisova 1, 040 01 Košice

Zaevidované: Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 1287/V

IČO: 316 500 31
IČ DPH: SK2020489405