Veľkoformátová digitálna tlač

Ponuka pre veľkoformátovú digitálnu tlač pozostáva z liatych, polymerických, monomerických fólií so šedým a transparentným lepidlom.
Vybrané druhy majú odnímateľné, repozičné, Easy Apply (tzv. kanálikové) lepidlo, Easy Apply RS (kanálikové lepidlo s technológiou
umožňujúcou ľahké premiestňovanie a posúvanie po povrchu) alebo lepidlo na apolárne povrchy.
V ponuke sú špeciálne fólie na okná, steny a fólie neobsahujúce PVC ani ftaláty.
Šírky rolí sú 105, 106, 137 a 160 cm. Náviny sú 50 m, pri niektorých druhoch 25 m.
V nasledovnom prehľade je možné vidieť základné informácie o fóliach vrátane zoznamu laminovacích fólií, s ktorými sa jednotlivé fólie používajú.

Prehľad Avery Dennison Digital