Rezaná reklama

Ponuka pre rezanú reklamu pozostáva zo širokej škály liatych, polymerických, monomerických krycích farebných fólií, liatych a polymerických translucentných fólií, liatych a polymerických okenných fólií a wrapovacích fólií.
Šírka rolí je 123 cm, pri niektorých druhoch okenných a wrapovacích fólií 152 cm.
Náviny sú 50 m, pri vybraných druhoch 25 m.
V nasledovnom prehľade všetkých fólií je možné vidieť, akú majú životnosť v exteriéri, hrúbku a počet odtieňov.

Prehľad - rezaná reklama