Maloformátová digitálna tlač

Ponuka pre maloformátovú digitálnu tlač pozostáva zo samolepiacich papierov a fólií pre tlačiarne s tekutými tonermi (HP Indigo) a pre tlačiarne so suchými tonermi.
Formáty hárkov sú 32 x 46 resp. 32 x 45 cm.
V nasledovnom prehľade je možné vidieť, aké druhy papierov a fólií sú k dispozícii.

Leták Digilabel